söndag 27 november 2011

Palme om SCUM

Det är mycket SCUM nu. Ni vet, det där manifestet av Solanas från 60-talet som anser att män är biologiska olyckor som bör utrotas. Påminner svagt om en skrift några decennier äldre som mer fokuserar på judar.

 En teater har skapat en pjäs utifrån manifestet,och diverse skribenter är inte helt glada över att föreställningar som applåderar mord av halva befolkningen ges skattepengar och applåderas från kultursidorna.

I sydsvenskan försvarar kulturchefen både pjäsen och manifestet, anser det senare vara strålande litteratur, anser parallellerna med Mein Kampf absurda, förstår inte varför någon kan bli upprörd. Solanas slog ju från ett underifrånperspektiv. Då kan man ju påminna om att Tyskland och Adolf hade ett underifrånperspektiv när nazismen växte fram. Tyskland hade blivit grundligt pryglat av motståndarna. Adolf var inte direkt någon börs-VD när han startade sin karriär.

Min åsikt? Ja, här tänkte jag gömma mig bakom Olof Palme, som blandat med oreserverat stöd för förtryckare i tredje världen även kunde ställa sig oreserverat på de förtrycktas sida:
"Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädslan för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med en sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen. På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur. Även i ett upplyst samhälle." 

Lägg till kön till "hudfärg, ras, språk och födelseort" i stycket ovanför så framgår det rätt klart vad jag tycker om hatmanifest av alla slag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar