fredag 10 augusti 2018

School's out!Alla musikälskare har väl sett den klassiska filmen "Rock'n'roll High School" med Ramones? Så vill vi inte ha våra skolor, men tyvärr speglar följande citat attityden i dagens skolor, från både lärare och elever:
"I just wanna have some kicks, 
I just wanna get some chicks"

Vår en gång stolta skola är i ruiner - en ruin som skapats inte genom ointresse, inte genom bristande underhåll, utan genom ett medvetet underminerande av grunden.

Bakåtsträvandets högborg
Ungefär som när ovanstående konservativa skolbyggnad, när jag var liten pojke, fick falla under grävskopornas ettriga angrepp för att göra plats för den nya, framtidsinriktade, fina enhetsskolan:
Modern arkitektur

Ni kan själva fundera på om det var bättre förr eller ej.

För att förstå vad som hänt med skolan, och varför, hämtar jag inspiration utomlands, från The Quirky Teacher, som i sin tur hämtat citatet från Campaign for Real Education:
"Whereas the traditionalist believes that the purpose of education is to pass on a body of knowledge (both factual and cultural) to future generations, the progressive believes that the purpose of education is to change attitudes and values to construct a politically correct, secular, socialist society."
Våra politiska partier verkar lite tröga i starten i skolfrågan nu i valrörelsen. Lite småpengar duttar man in här och där, men inga krafttag som skulle kunna åstadkomma en verklig förändring. Det verkar som den enda förändring man vill åstadkomma är att dra till sig några marginalväljare. Att fixa skolan är för jobbigt.

En del debattörer hävdar att det är politikernas experimentlusta som är problemet, och att den kunniga lärarprofessionen kommer fixa skolan bara politikerna slutar ändra och mixtra. Det tror jag är totalt fel. Javisst, politikerna har genom uselt mixtrande sett till att skolbygget är moget att dömas ut som sanitär olägenhet. Men nu måste det mixtras rätt. En ordentlig grund måste byggas, på vilken vi sedan kan resa väggar och tak. Lärarna, överlag, har jag måttligt förtroende för, då de fostrats på de genomusla lärarhögskolorna.

Något måste göras, alltså. Var hittar vi rätt väg att staka ut genom den utbildningspedagogiska snöstormen?


Johan Kant har några konkreta förslag, och pekar på områden som behöver utredas. Utredas av kunniga människor, inte ideologer eller ansvarig politikers brorsöner:

 • Förstatliga skolan. En intresserad huvudman är bättre än tvåhundra ointresserade.
 • Skaffa en vettig kursplan.
 • Ge oss en vettig lärarutbildning.
 • Hur återskapar vi lärarnas professionalism och status?
 • Vem ska ta ansvaret?
 • Hur fixar vi till Skolverket?
 • Hur ger vi de som bor i "orten" vettiga skolor?
Kant hänvisar även till en annan välkänd skoldebattör, Inger Enkvist. Enkvist ser roten till dagens problem i enhetsskolans bildande på 60-talet, och tycker det är dags för radikala reformer:
 • Gå tillbaks till att förmedla kunskap, inte värdegrund. Har eleverna kunskap, kan de skapa sig en värdegrund. Annars blir värdegrunden just grund, och utan värde.
 • Bättre lärarutbildning: fokusera på ämneskunskaper och praktisk undervisningsteknik. Fördubbla - minst! - lästakten på lärarhögskolorna.
 • Tydlig läroplan som fokuserar på kunskaper.
Anna Ekelund Nachman tar i Dagens Samhälle upp en rad konkreta förslag:
 • Fixa lärarutbildningen. Koncentrera till några få orter, höj kvaliteten. Se till att få ut välutbildade lärare!
 • Gör om undervisningsfilosofin - vilket kräver att vi byter ut de människor som förkroppsligar dagens dumflumfilosofi.
 • Fixa undervisningen. Mer undervisning i kärnämnen, bort med perifera ströämnen (jag ser en spännande strid här att definiera vad som är kärna och vad som är periferi - var hamnar genus?). Flytta inte upp elever som inte lärt sig årskursens basmål.
 • Betyg från årskurs 1. Betyg i uppförande.
 • Förbättra (återställ?) lärarnas villkor. Utanför lektionstid ska lärarna, som förr, få disponera sin tid fritt. Lärarexamen ges, ungefär som med läkare och deras AT-tjänstgöring, efter tre år i yrket. Lönen för lärare höjs, till exempel får lärare med fil mag-examen 55000 i månaden. Den där sista punkten blir intressant - minns jag mitt fackförbunds lönestatistik rätt innebär det att dessa lärare kommer ha högre löner än civilingenjörer i privat sektor med chefsansvar!

Här har våra politiker massor med omvälvande, långsiktiga och för landet livsviktiga frågor att gå till val på. Tyvärr misstänker jag att valet istället kommer handla om små minimala "satsningar" i bästa lyxfällestil, och vem som starkast och i mest målande ordalag tar avstånd från SD. För att tala i termer som jag och mina motorintresserade läsare förstår: vår skola är idag drabbad av rostangrepp, inte bara i hjulhusens kanter utan ända in i de bärande balkarna. Karossen är i behov av omsvetsning, grundfärg, lack och klarlack. Den i original mullrande V8:an har ersatts av ett gummiband och ett par trampor, och behöver antingen återmonteras eller uppgraderas till en modern elmotor med oanständigt mycket vridmoment. Från våra politiker kommer signaler om att en rulle dekorrand från Biltema, och en Wunderbaum till backspegeln, kommer göra allt mycket bättre.

Svenska skolan?

 Och likt förbannat kommer vi rösta på dessa politiker. Vi har i sanning de politiker vi förtjänat. En blind leder en blind.

Som den sanne optimist jag är kommer jag dock fortsätta hoppas på skarpa förslag från skarpa politiker. Plötsligt händer det!

1 kommentar: