fredag 24 juli 2020

Debattens dumheter

Efter att jag ägnat gårdagen åt att fundera över cancel culture, så råkar jag ramla över ett par inlägg som illustrerar hur våra antagonister tänker. Först ut är en brittisk parlamentsledamot:


Debatt är alltså, i dessa kretsar, i sig en hatisk handling.

Sen hittade jag en kul artikel om cancel culture och yttrandefrihet i Vox.  Om nätaktivisterna skriver de:
These advocates can and have overreached, and should be criticized when they do. But on the whole, their work is aimed not at restricting freedom but at expanding it — making historically marginalized voices feel comfortable enough in the public square to be their authentic selves, to exist honestly and speak their own truths.
Som vanligt är alltså extremvänstern att ursäkta när de går för långt, med en liten förmaning, då de ju egentligen menar väl. Det är bra att tysta majoriteten, gärna med hot om avsked, för det är först då minoriteterna vågar ta till orda.
But for a lot of trans writers and thinkers, having to constantly debate Rowling’s position— that the movement for trans equality is a threat to the safety and status of cisgender women — is a mechanism for excluding them from public discourse.
It is so hurtful to be told you aren’t “really” a woman or a man, to subject yourself to the public abuse and threats that inevitably follow when debating anti-trans voices, that the psychological cost effectively forces trans thinkers to self-censor.
Visst, det är säkert ledsamt för den man som anser sig vara kvinna att få höra att alla inte håller med. Det är dock en naturlig och oundviklig del av att vara människa att man emellanåt råkar på människor med avvikande åsikt. Den som inte vill vara med om detta kan inte kräva att världen anpassar sig till deras åsikter, utan får skaffa sig ett eget säkert rum någonstans där världen kan hållas på avstånd.

En liten extremistgrupp kan inte tillåtas sitta på sin kammare och diskutera sig fram till att män är kvinnor och sedan kräva att all diskussion ska förbjudas. Det är genom öppen debatt och argumentation som vi sakta trevar oss fram emot sanningen i komplexa frågor. Sanningen är inte något som är på förhand avgjort av en liten elit. Kanske dags för sociala tangentbordskrigare och "offendotroner" att gå några kurser i postmodernistisk filosofi?

torsdag 23 juli 2020

Den ständigt missförstådde Popper

Det pratas mycket om "cancel culture" nu. När jag först hörde det, trodde jag att kyrkorgeln kommit på modet igen (en kancell är en luftlåda inuti orgeln). Nej, det visade sig att det handlade om att de gamla häxprocesserna, eller 68-vänsterns renhetsiver, kommit på modet igen. Alla som inte entusiastiskt sjunger med i de senaste moderniteterna ska rensas ut. Bland annat har Harry Potters skapare fått pisk för att hon vågar hävda att ordet "kvinna" bör reserveras för människor med två X-kromosomer.

För oss konservativa är det här dock inget nytt. Vi har blivit utrensade i decennier redan. Den som råkar ha konservativa åsikter som att även ofödda barn har rätt att leva, att homosex är synd, att kvinnor inte ska vara präster, att kvinnan bör sköta om familjens barn, att Black Lives Matter är en extremistisk och odemokratisk förening, eller att äktenskapet är en förening mellan en man och en (vuxen) kvinna kommer raskt finna sig utdefinierad ur många sammanhang. Nej, jag delar inte alla dessa konservativa ståndpunkter, men jag anser att man ska kunna hävda dessa ståndpunkter utan att få skamstraff.

Det är heller inte bara från extrema vänstermuppar som vi får veta att vi är samhällets avskrap. När jag hävdar konservativa åsikter på sociala medier, eller ens bara de konservativa åsikternas rätt att få luftas öppet, kommer "liberala" folkpartister, centerpartister och moderater förbi och uttrycker sin avsky emot mig. Likt fina fariséer demonstrerar de hur skönt det är att inte behöva vara som den där konservative publikanen.

Ofta motiverar mina "liberala" "vänner" sitt avståndstagande med hjälp av filosofen Karl Poppers tankar om toleransparadoxen. Tankegången, tror jag, går ungefär så här:

  1. Popper hävdar att gränslös tolerans gentemot de intoleranta kommer leda till att de intoleranta störtar det demokratiska samhället.
  2. Vi liberala är toleranta, och värnar tidigare utsatta grupper
  3. Våra motståndare är alltså intoleranta
  4. Ergo: vi bör, med stöd i Popper, använda hårda nypor gentemot våra motståndare. Cancel culture är motiverat, likaså lagar om hets mot folkgrupp.
Dessvärre har dessa hobbyfilosofer fullständigt missförstått Popper. De har antagligen inte ens läst ursprungstexten. Låt mig citera den (Karl Popper, Det öppna samhället och dess fiender, översättare Andrew Casson & Bo Ekström, Umeå: Bokförlaget h:ström, 2017, not 4 till kapitel 7, s637):
Mindre känd är toleransparadoxen: obegränsad tolerans måste leda till att toleransen försvinner. Om vi erbjuder även dem som är toleranta obegränsad tolerans, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp så kommer de toleranta att förgås, och toleransen med dem. -Med denna formulering menar jag t. ex. inte att vi alltid bör undertrycka framförandet av intoleranta filosofiska tankar; så länge vi kan bemöta dem med rationella argument och hålla dem under kontroll genom den allmänna opinionen skulle det utan tvekan vara oklokt att undertrycka dem. Men vi bör förbehålla oss rätten att undertrycka dem, med våld om så behövs, ty det kan visa sig att de inte är beredda att möta oss med rationella argument utan börjar med att fördöma alla argument: de kanske förbjuder sina anhängare att lyssna på rationella argument, eftersom dessa är vilseledande, och lär dem att bemöta argument med knytnävens eller pistolens hjälp. Därför måste vi förbehålla oss i toleransens namn rätten att inte tolerera de intoleranta. Vi bör hävda att varje rörelse som förkunnat intolerans är olaglig och vi bör anse uppvigling till intolerans och förföljelse lika brottslig som uppvigling till mord eller människorov eller till att återuppliva slavhandeln.
Lite längre ned i samma not sammanfattar Popper vad vi bör ha för styrelseskick:
Vi kräver en regering som styr enligt egalitarismens och protektionismens principer, som tolererar alla som är beredda att samarbeta, dvs. är toleranta, och som kontrolleras av medborgarna och är ansvarig inför dessa.

Notera här att Poppers definition på tolerans kraftigt avviker från den vi är vana vid att höra. Den har inget med omfamnandet av HBTQ, indianer eller eskimåer att göra. Den handlar enbart om acceptansen av det demokratiska samhällets regler. En rabiat homohatare är tolerant, om han går med på att propagera emot homosex enligt det demokratiska samhällets regler. De BLM-ligister som springer runt på gatorna i USA och tar till våld är däremot inte toleranta.

Låt oss titta på Poppers kännetecken på en intolerant rörelse:

  • Förbjuder sina anhängare att lyssna på rationella argument. Låter bekant: blocklistor, socialt tryck att inte dela Nyheter Idag och dylika publikationer, socialt tryck att inte fika med Sverigedemokrater, ...
  • Bemöter argument med knytnävens eller pistolens hjälp. Låter som AFA. Och även om påtryckningar att avskeda folk inte är lika illa som en pistolkula, så inte tusan är det ett sätt att civiliserat argumentera.
Alltså: de där stollarna som försöker få andra cancellerade är just de som vi enligt Popper bör se till att raskt förbjuda!Är det kört?

Nej, det finns en del exempel på människor som framgångsrikt kämpat emot:
  • J K Rowling är ju rik nog att glatt kunna räcka långfingrarna åt häxjägarna.
  • Southern Poverty Law Centre satte före detta muslimske extremisten och numera antiextremisten Majid Nawaz på en islamofobi-lista. Det skulle de inte ha gjort. De blev stämda, och fick punga ut med några miljoner dollar.
  • Nick Buckley, grundare av en välgörenhetsorganisation i Manchester, uttalade sig negativt om Black Lives Matter: att de "call for the destruction of Western Democracy and our way of life". Styrelsen sparkade honom raskt efter drevet satte igång, men några veckor senare var det styrelsen som fick gå istället.
Jag är inte mycket för ordet värdegrund, men om det är någon värdegrund vi bör lära ut i våra skolor så är det att det öppna samtalet är grunden för det öppna samhället. Att det är den som försöker stoppa samtalet som ska frysas ut, tills dess de lärt sig bete sig som folk.