söndag 17 augusti 2014

Feminism utan socialism

Jag har tidigare varit starkt negativ till Folkpartiets variant på feminism, det de själva kallar "feminism utan socialism". Jag har helt enkelt inte sett frånvaron av socialism, de har enligt mig haft precis samma marxismfeminism som F! sedan Sabuni försvann: pappamånader, kvotering, könsmaktsordning, patriarkat.

Men nu kommer ett intressant förslag: att jämställa pensioner efter skilsmässa. Den som varit hemma och tagit hand om barnen får helt enkelt ta del av den mer högavlönades pensionspoäng.

Något som kanske skulle dämpa jämställdhetsminister Arnholms förtjusning över förslaget, i det identitetspolitikens och åsiktskorridorernas tidevarv där det är viktigare vem som säger något än vad som sägs, är att liknande idéer tidigare har framförts av mansrättskämpen Pelle Billing, ett rött skynke för svenska feminister.

Hur skulle det här funka, då? Det säger de inget om. På klassiskt politikermanér slår de näven i bordet och kräver en rejäl utredning. Vilket gör det lite svårt att bedöma deras förslag; det finns helt enkelt inget förslag än. Låt mig dock fundera lite löst kring ett exempel. Låt oss följa Eva. Hon gifter sig först med Erik. Eva jobbar häcken av sig i 15 år och har bra inkomst. Erik, som är händig, bygger egenhändigt deras hus och tar hand om trädgård, reparationer osv. Emellanåt jobbar han lite svart åt andra, men hans inkomst är minimal och pensionen noll. Därefter skiljer de sig, och Eva gifter om sig med Rutger. Nu får Eva i rask takt några barn, och väljer att vara hemma på heltid. Efter att barnen vuxit upp tar hon ett låglönejobb fram till pensionen. Rutger arbetar heltid hela tiden, men till en betydligt lägre lön än den Eva hade när hon jobbade heltid.

Hur bör Evas pension delas upp mellan hennes två giftermål? Och hur hade vi gjort om hon hade varit gift fyra gånger? Pensionens storlek beror på ens livsinkomst. Hur mycket har Erik rätt till att få? Hur mycket skall Rutger ge till Eva? Spelar det någon roll hur mycket Erik själv tjänar efter skilsmässan?


Jag har ett förslag. Ett väldigt enkelt förslag. Chansen att det faller feministerna i FP, socialister eller ej, på läppen är dock minimal. Jag föreslår nämligen att vi återinför sambeskattningen.

Familjen är en ekonomisk enhet. Det de tjänar tillsammans, spenderar de tillsammans. Så varför inte beskatta dem tillsammans? Makarnas löner summeras och delas lika. Liksom pensionspoängen. Erik och Eva får dela de intjänade pensionspoängen under den tid de är gifta. Liksom Eva och Rutger får göra när de är gifta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar