söndag 11 augusti 2013

Men barnen, då?

Sveriges främste mimare, Stefan Löfven, har brutit sin tystnad och publicerat en artikel om skolan ihop med Magdalena Andersson. Att Löven säger något överhuvud taget är intressant, att han väljer uttala sig om ett av mina favoritområden (ja, jag har gått i skolan en gång i tiden, så jag är expert...) är, ja, ännu intressantare.

Så vad säger de? Där finns en del att rota i.


  • "En skola av hög kvalitet är avgörande för alla barns möjligheter i livet och är en förutsättning för ett jämlikt samhälle." Ja! Att sossarna efter decennier av nedmontering av just kvaliteten i svenska skolan nu står upp för hög kvalitet är oerhört glädjande. Dock vill jag gärna veta vad som menas med hög kvalitet. Är det att alla lär sig räkna, läsa och skriva? Eller att alla blir genus- och miljömedvetna?
  • "Elever och deras föräldrar ska ha rätt att välja skola." Men jösses, det låter ju som om det är Björklund som är deras spökskrivare. Tidigare har sossarna varit väldigt tydliga med att det är kommunpolitiker och -byråkrater som vet bäst var våra små skall gå i skolan. Dock vill jag gärna veta hur Löfven tänker garantera oss föräldrar den rätten, när han gör sitt bästa för att stänga ned alternativen. I en röd kommun med vetorätt emot etableringar lär vi få lika mycket valfrihet som den som köper en T-Ford.
  • "Skolforskaren John Hattie visar att byte av skola är något av det mest skadliga för en elevs kunskapsutveckling. Då kan vi inte ha ett skolsystem som är uppbyggt kring idén om att skolor ska kunna gå i konkurs." Den där forskningen skulle jag vilja veta mer om. Innebär det även att vi bör förbjuda skolbyten mellan dagis/grundskola/gymnasium? Bör vi även förbjuda föräldrar att flytta under barnens skoltid? Löfvens oro vad gäller JB-konkursen förstår jag dock. Här skulle staten kunna ställa upp regler, utan att rakt ut förbjuda. Till exempel att ett företag måste garantera, via fonder eller försäkringar, att påbörjad undervisning kan avslutas. Men då måste den lagen även gälla kommunala skolor! Glöm inte att även kommunala skolor läggs ned, till exempel Rosengårdsskolan i socialdemokratiskt styrda Malmö. Vad har du för förslag för att hindra det, Löfven?
  • "JB-konkursen aktualiserar också den bristande kvaliteten i många gymnasieskolor. En rad elever får inte den utbildning de har rätt till." Helt rätt av Löfven att uppröras över detta. Något måste göras! Men varför talar Löfven endast om privata skolor och vinstens förbannelse? De kommunala har ju minst lika stora problem, problem som ju absolut inte kommer åtgärdas av vinstförbud eftersom de skolorna inte går med vinst idag.
  • "Företag med samhällsuppdrag ska inte kunna tjäna pengar på att leverera dålig välfärd." Låt mig fixa det där citatet för dig, Löfven. Det borde stå: "Ingen ska kunna leverera dålig välfärd." Oavsett om det är kommun, landsting, stat eller Krösus Sork som står för leveransen.
  • "När elevkullarna ökar eller minskar behöver antalet utbildningsplatser anpassas. Men i dag finns det inte någon som har ansvar för eller befogenheter att dimensionera antalet utbildningsplatser utifrån antalet elever." Nej, det finns ingen planekonom som hanterar detta. Lika lite som det finns någon planekonom som dimensionerar antalet bilverkstäder, köpcentra eller tandläkare. Detta sköter marknaden bäst, när enskilda aktörer får bedöma om det är möjligt att dra igång ett företag och få en rimlig vinst. Ibland missbedömer de, och då får de ta stöten. Empiriska studier av planekonomi vs marknadsekonomi har sällan utfallit till den förras fördel.
Min tolkning av Löfvens artikel är, lite elakt tillspetsat, att han skiter i barnen. Han använder dem endast som ett argument för sin egen käpphäst, att företag inte ska få gå med vinst. För hade det varit barnen han värnade om, så hade han i alla fall sagt ett ord om hur man kvalitetssäkrar den offentligt drivna skolan. Eller tror han likt den gode Dr Pangloss att den bästa av alla världar råder i den kommunala sfären?

Är jag för elak nu? Socialdemokraterna kanske har en hel hög med förslag på hur den kommunala skolan skall bli kvalitetens och valfrihetens högborg? Hör gärna av er om ni vet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar