lördag 9 juni 2018

Ropen skalla: skola åt alla!

Skolan är viktig. Skolan är nedgången. Skolan lär jag återkomma till många gånger inför valet.

En av skolans utmaningar är att massor med nyinvandrade går i vanliga klasser och där emellanåt ställer till det då de är tämligen obevandrade i det svenska språk på vilket undervisningen bedrivs samt ofta är fem år äldre än de unga lättklädda flickor de går i samma klass som. Detta tänker jag lösa med en enkel åtgärd: garanterad skolgång åt alla!

Har jag råkat röka svamp ihop med Fridolin? Eller är det bara för varmt för min lilla hjärna nu? Att ytterligare böka in fler elever i klassrummet löser ju ingenting. Lugn, lugn. Jag har ännu inte avslöjat hur alla ska få komma i skola.


Det har talats mycket om vem som är lämplig huvudman för skolan. Bör den förstatligas? Skall de privata huvudmännen kunna ta ut vinst? Jag har ändrat mig - jag anser inte att skolan ska förstatligas. Staten har tydligt visat att den är lika inkompetent och del av problemet som kommunerna. Även staten älskar att prata värdegrund och inklusion, att alla ska sitta i samma klassrum och lida av några enstaka bråkstakar. Mitt förslag är att en försvarlig del av svenska grundskolan läggs ut på entreprenad till Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström. Hennes fokus på ordning och reda och ordentliga krav skall få genomsyra hela skolverksamheten, i hela landet. Nuvarande läroplan och alla värdegrundsdokument slängs i papperstuggen omedelbart. Den som inte sköter sig ska få straff, med relegering med i straffskalan.

Varför ska Bergström inte få hela skolan? Jo, jag läste något hon sa som jag inte gillade. Hon vurmade för de teoretiska ämnena, och tyckte att praktiska ämnen borde det vara dags att avskaffa i dagens moderna samhälle. Absolut inte, säger jag! Landet behöver hantverkare, vi kan inte dränera Polen på all deras arbetskraft. Många elever som inte har förmåga eller lust att bli teoretiker behöver också de praktiska inriktningarna. Jag vill därför gå tillbaka till den gamla tidens skola, där det fanns tydligt skilda teoretiska och praktiska inriktningar. Jag föreslår att vi letar upp en redig invandrare att driva denna skolform, en invandrare från ett land där man ännu förstår att uppskatta hantverkets ädla konst och har samma inställning till disciplin som Bergström.


Nyinkomna unga invandrare då? De föreslår jag sätts i en egen skolform, där de får lära sig svenska språket och svenska seder (dock ej den moderna svenska seden att ignorera auktoriteter). I den takt att de behärskar språket fasas de in i den vanliga undervisningen.

Rejält med resurser för den svenskundervisningen kan frigöras genom att vi helt enkelt lägger ned SFI för vuxna människor. Dessa låses istället in i ett TV-rum där det endast visas repriser på "Albert och Herbert", och släppes inte ut förrän de talar som infödda Göteborgare.


De illegala invandrarna, då? Här visar sig vårt öppna Svenska hjärta från sin mjukaste sida. Självfallet kan vi inte på något sätt riskera att barn till illegala föräldrar, på flykt undan rättvisan, får utstå brister i sin skolgång. Därför ser vi helt enkelt till att vår polis får i uppdrag att söka upp dessa flyktingar (från rättvisan) och hänvisar dem till särskilda så kallade lärcentra:

Där ska barnen få all nödvändig skolning. Eftersom familjen snarast skall utvisas, så består skolningen inte av undervisning i svenska, utan av undervisning i familjens hemspråk och hemlandets seder. Undervisningen utförs av hugade lärcentra-invånare med lämplig bakgrund.


Sådärja, då har vi delat upp olika grupper i olika klasser. Lite arbete kommer också behövas med omgivande processer. Lärarhögskolorna bör sprängas och byggas upp på nytt, de är en del av problemet idag. Lärarhögskolorna skall framgent satsa på ämneskunskap och hur man praktiskt lär ut densamma. De lärare som har lärarlegitimation kommer behöva omskolning och omprogrammering - jag tror Gudrun Schyman kan ge en del tips om hur sådant går till. De som får ansvaret för skolan kommer behöva tillsätta ett helt nytt ledarskikt, med ansvar och leverans i fokus istället för värdegrund och elevdemokrati.

Jobbar vi på några decennier kanske vi snart har skolan tillbaks till samma nivå som på Emil i Lönnebergas tid!

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Jag visste väl att jag skulle lyckas göra religiösa extremister av er allihop...

      Radera