lördag 8 september 2018

Kan man rösta på SD?

Allteftersom valdagen närmar sig, och SD i alla opinionsinstitut visar på en rejäl höjning från förra valet, översvämmas mina sociala kanaler av förmaningar att inte rösta SD. Här är ett av de mindre begåvade försöken. Mer begåvade försök finns förvisso, men visst är det kul att visa upp extremisterna? Så långt som till att länka Alex Schulman tänker jag dock inte gå.

Argumenten för varför man inte får rösta på SD skjuter inte riktigt mitt i prick på mig. Låt oss undersöka varför:

Anklagelserna


HBTQ

SD är emot homosexuellas rättigheter. Alltså förtjänar de inte vår röst.
Eftersom jag är religiös extremist lär ni inte se mig i några Pride-parader, med eller utan dinglande löskuk och S&M-utstyrsel. Dock är jag en varm anhängare av det sekulära samhället, som inte skriver sina lagar utefter medborgarnas religiösa ivranden. Om SD vill införa gay-bashing och inspärrande av homosexuella som officiell statspolitik, så är det dags att bekämpa dem med full kraft. Men vad är det de vill, egentligen?

De är emot att homosexuella par ska få adoptera. Min åsikt? Att staten ska värna den svaga parten i en sådan här situation: alltså det lilla barnet. En utredning ska göras av de blivande föräldrarnas lämplighet, oavsett föräldrarnas kön, sexuella eller politiska läggning. En utredning där jag inte ser hur den sexuella läggningen, eller könet, är en väsentlig parameter. Visst, jag är konservativ, men jag anser, efter att ha varit med och fostrat ett par barn, inte att det finns någon essentiell skillnad mellan män och kvinnor i barnuppfostransförmåga. Två kvinnor, eller två män, kan mycket väl uppfostra ett barn. Det är den individuella lämpligheten som är av intresse. Så ja, här kan man gärna trycka lite på SD att ändra uppfattning.

De är emot Queer, den där Q-bokstaven i HBTQ. Utmärkt! Queer är en ideologi, och en stollig sådan dessutom. Bort med den!

De är emot transrörelsen. Utmärkt! Transrörelsen verkar väldigt hatisk och sekteristisk. Den som inte till fullo håller med dem får genast en sjukdoms-stämpel. Jag håller inte till fullo med transrörelsen, då jag ser hur principer som var för sig är goda här med full kraft kolliderar. Visst, det är bra att män som upplever att de är kvinnor kan få bete sig som kvinnor. Visst, det är riktigt obehagligt för sköra kvinnor när det kommer in karlar i omklädningsrummen. För att inte tala om den våldtäktsman som upplevde sig vara kvinna, tilläts bli förflyttad till ett kvinnofängelse, och prompt satte igång att tvinga sig på sina medfångar.

Sambeskattning

SD vill återinföra sambeskattningen. Enligt kritikerna kommer detta driva kvinnorna tillbaka till spisen. Liberaler anser också, då de ser varje människa som en individ, att det är en obehaglig kollektivisering att behandla två människor som en familj.

Jag håller med SD (och KD). Familjen är en hörnsten i vårt samhälle. Massor med individer väljer frivilligt att binda sig till en annan individ. Homorörelsen har kämpat hårt för rätten att göra detta. I Bibeln, Mark 10:9, står det "Vad Gud nu sammanfogat, det må människan icke åtskilja". Förutom familjen är samhället dessutom fullt av sammanslutningar där människor behandlas annorlunda än om de är individer:
 • Föreningsbidrag får vi om vi sluter oss samman i en förening, inte som individer
 • Ett företag beskattas annorlunda än de ägare och anställda som företaget består av
Jag förstår inte heller hur det anses rätt och riktigt att en familj där en tjänar 60k och en 20k ska ha högre skatt än en familj där båda tjänar 40k. En enkel lösning på konflikten är förstås införandet av platt skatt...

Abort

SD vill sänka tidpunkten när kvinnan själv tar beslut om abort från 18 till 12 veckor. Här går debattörerna upp i falsett om att SD vill ta ifrån kvinnor bestämmanderätten över den egna kroppen, att SD vill gå tillbaks till medeltiden (eller i alla fall 80-talet) och så vidare.

Jag blir förbryllad över hur totalt människor kan missa intressekonflikten. På Det Goda Samhället talar Patrik Engellau om vårt enspåriga debattklimat, och hur vi sällan erkänner att politiska frågor faktiskt innehåller konflikter mellan goda, och motstridiga, principer. Principen att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar är förvisso en god princip. Principen att barn inte ska avdagatagas är också en god princip. I de fall vi läst om i media, där den "cellklump" som aborterats i lagens sista ögonblick legat och sprattlat och kippat efter andan, och i något fall till och med försökt återupplivats av en medlidsam läkare, hamnar dessa principer i konflikt. En konflikt som bäst löses genom att vi talar om den, väger principerna emot varandra, hittar rimliga avväganden. En konflikt som måste återupptäckas av varje generation, ständigt.

Jag tycker SD-förslaget är rimligt. Våra grannländer har det redan i sin lagstiftning, utan att vi anser kvinnorna där förtryckta. Den som tycker annorlunda får gärna argumentera emot, utan slagord och överord.

En annan sak jag ser här är hur svensken fullständigt tar sin omvärld och kultur för självklar, utan någon sekunds eftertanke. 18-veckorsgränsen ses som den självklara nollpunkten. Varje minskning ses som något avskyvärt. Jag misstänker att ett förslag till höjning till 24 veckor skulle mötas med samma instinktiva avståndstagande, återigen utan några egentliga argument. Jag ser liknande kulturblindhet i burkafrågan, där svenskar inte fattar hur någon kan gå klädd annorlunda än en svensk, och afghanen inte fattar hur någon kan gå klädd som en svensk. Eftersom bägge resonerar med känslorna finns ingen möjlighet till förståelse. Fullt förståeligt - men känslor är inget vi kan bygga en gemensam lagstiftning på.

Vinster i välfärden. 

En sakfråga, hurra!

Jag har viss förståelse för de som vill lagstifta bort övervinster. I marknadsekonomisk teori är övervinster något som är självreglerande - där vinsterna är stora kommer konkurrenter in och sänker priserna för att ta marknadsandelar. Samtidigt känns ett hugg även i ett högerhjärta när någon som gjort sig miljarder på att hyra ut trånga mögliga kyffen till asylsökande glider in på torget i sin Bentley.

Dock tror jag att boten är större än soten. Det är inte riskfritt att börja reglera. I vissa branscher, läkemedelsbranschen är typisk, tar man stora risker för att kunna få stora vinster. Många år av tunga investeringar i forskning och utveckling följs (förhoppningsvis) av några år där man kan ta snuskigt betalt för den medicin man är ensam om att erbjuda, varpå cykeln börjar om igen. Om man förbjöds att ta ut vinst, vem i glödheta helvete skulle vara så dum att man gick in och investerade? Ge mig namnen, jag har Nigeriabrev att bli av med!

En annan kritik mot övervinsterna är att de sker i branscher där inga risker finnes. Att det till exempel är helt riskfritt att driva en skola, pengarna bara trillar in från staten. Att det är att sitta med munnen öppen och få stekta sparvar inflygandes i munnen att driva en privat vårdcentral. Det är fel, anser jag. Pengar från staten får du när elever och patienter frivilligt listar sig hos dig. Skriver du kontrakt på en stor skolbyggnad, anställer lärare och sedan inga elever kommer lär du gå fett med förlust. Skall vi då även förbjuda förluster, så att staten går in och täcker upp för dem?

På en punkt får jag dock ge de som oroar sig för privata utförare av offentligt finansierade tjänster rätt: vi får inte vara naiva. Om dessa pengar lämnas ut helt utan kontroll kommer den organiserade brottsligheten dras till dem som flugor till en hundskit. Varpå staten i panik kommer att reagera med att dra in pengarna för de ärliga och röstsvaga. Se bara på LSS-debatten de senaste åren.


EU 

SD är visst negativa till EU. Genast hörs ropen: Kaos och katastrof. Brexit! Jordens undergång!

Även om jag i grunden är EU-positiv är jag måttligt oroad. SD kommer inte driva igenom något utträde. Däremot kan en kraftig EU-negativ opinion i landet hjälpa till att bromsa federalisterna. Jag vill inte ha en EU-stat, jag vill inte ha EU-skatter eller en EU-armé. Att mina barn kan studera i Europa är fint, att vi har gemensamma regler för varor är bra, att jag kan arbeta var som helst i EU utan att någon byråkrat kan säga stopp är finfint. Men lika lite som polackerna ska styra vår abortpolitik ska vi styra ungrarnas flyktingpolitik.

Synen på invandraren  

Det är när diskussionen kommer in på invandringen och invandrarna som ropen om att vi för allas lika värdes skull måste värdera sverigedemokraterna lite lägre än andra börjar skalla som högst. Missuppfattningarna, medvetna eller omedvetna, om vad SD säger sig stå för står som spön i backen. Jan Björklund, till exempel, verkar tro att hans adoptivbarn kommer utvisas om han pratar med SD. När Åkesson häromdagen i den stora avslutande TV-debatten hävdade att invandrare får svårt att få jobb därför att de är just utifrån kommande, osvenska människor med annorlunda kultur slog Annie Lööf näven i bordet och SvT såg sig tvungna att efter programmet påpeka att de inte höll med Åkesson.

Visst har han fel på makronivån, Åkesson? Statistiken visar att invandrare i snitt har lika lätt att få jobb som svenskar med motsvarande utbildning. Orsaken till att så många invandrare saknar jobb är alltså varken att svenskar är rasister, eller att invandrare inte fattar svensk kultur, utan att så många invandrare helt enkelt saknar den utbildningsnivå som krävs för det lägsta trappsteget på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt har han rätt på mikronivå, Åkesson. Det finns en del individer som inte anstränger sig över hövan att integreras. Om du efter tio år i Sverige inte kan språket, går i burka, inte tar i hand och anstränger dig att kopiera Hanif Balis terroristskägg så lär du inte få så många jobberbjudanden. Dessa individer är inte såpass många att de dominerar statistiken, men de syns och hörs väl, särskilt när DO, MP  och MUCF ger dem plattformar att verka från.

Stollarna.

Sverigedemokraternas företrädare är lågpannade idioter som trots idog träning inte riktigt lyckats träna bort sina heilnings-reflexer, hävdar motståndarna. En viss sanning finns i detta. Nya, växande partier drar till sig nya, oprövade kort. Ibland finnes dessa kort vara lankor. Och liksom den stora gruppen muslimer kan vara snälla fredsälskande människor, men det är IS-fansen som märks, så gör de ruttna äpplena i SD-korgen mycket väsen av sig.

Mot detta kan man invända att man, om man väljer våra statsbärande regeringspartier istället, förvisso inte väljer in representanter som vill sätta kulsprutetorn på Öresundsbron, men istället viker sin röst för en kulturminister som politiserat våra muséer, en justitieminister som vill kväsa det fria ordet, en statsminister som sov medan vi skänkte bort statshemligheter och sedan försökte mörka skandalen, en utbildningsminister som hyllar islamister. Hur kan ens det värsta tok-SD-troll vi kan tänka oss bli värre?

Men - ägnar jag mig nu inte åt "whataboutery"? SD:s tok-kandidater blir väl inte ett skvatt bättre av att även andra partier har tokar? Jodå. Vår uppgift på söndag är inte att absolutranka partierna på en värderingsskala. Vår uppgift är att försöka få det minst fäaktiga blocket in i regeringsställning. Det är alltså ett ypperligt läge att "relativisera". Av tre tämligen imperfekta alternativ skall vi välja det minst dåliga, det med minst dålig historik och minst dåliga framtidsutsikter. Det vi ska fråga oss på söndag är alltså inte om vårt tilltänkta parti, vilket det än är, på någon punkt avviker från perfektionens glänsande spegel, utan om vårt tilltänkta parti är bättre än alternativen. Jesus ställer inte upp i årets val.

Putinisterna

Som rysshatare sedan kalla krigets dagar räknar jag kallt med att den lede fi (Ryssland, alltså) gör sitt bästa att infiltrera och skada västvärlden. Så självfallet kommer ryssarna försöka placera agenter i det parti där det är lättast att få in nya, oprövade kort: SD. SD kommer även att attrahera en och annan nyttig idiot som på egen hand kommit på den lysande idén att svensk nationalism gynnas bäst av ett ryskt maktövertagande. Nej, som SD-ledningen själva sagt så tror jag inte att öppen Putinism är ett snillrikt karriärsdrag i SD, utan istället en rask väg ut till höger. Det lär inte hindra många från att försöka.

Lika orolig får man dock vara för det inte oansenliga antal agenter som Stasi och KGB rekryterade (Jan Guillou, jag tittar på dig...) under kalla krigets dagar. Agenter som vår svenska stat sett till att inte avslöja genom att hemligstämpla arkiven. Vilket kan göra att dessa ännu är tillgängliga för Putin att sätta tummen i ögat på.

Alltså: oavsett vilket parti vi röstar på lär vi ha ett gäng landsförrädare på plats.


Trams, trams, bara trams

Ja, allt det där jag skrev ovan var egentligen rätt ointressant för den som funderar på att rösta eller inte rösta på SD.

"It's the invandringen, stupid!"
Ursäkta, SD, men ni har en fråga. Invandringen.

Tycker man att ett mångkulturellt Sverige låter som en vacker idé, eller att hela världen ska ha rätt att ta en flygbiljett till Sverige, då finns det partier att rösta på: V, C, MP.
Tycker man tvärtom att de no go-zoner, laglöshet, skolkaos, vårdöverbelastning, bostadsbrist och så vidare som vuxit fram genom decennierna är effekten just av en i decennier ohanterligt hög invandring, och vill gå från prat till verkstad med "EUs miniminivå", då finns det ett parti att rösta på: SD.
Övriga partier (L, KD, S, M) är klyvna på mitten, och därmed är det dagsnotering på om de är för eller emot invandring. I kohandeln som kommer ske efter valet för att klura ut vem som regerar och vem som sitter i avbytarbåset kommer de heller inte att hålla invandringen särskilt helig, utan kan glatt tänka sig att byta spår för att komma först i mål.


Förutom invandring finns mycket annat att diskutera och tänka på inför valet: förvaltningskrisen, försvaret, vården, skolan, bostäderna, arbetsmarknaden. Det vore roligt om vi kunde prata om det utan att dela upp världen i onda och goda. För att sätta tonen i debatten får vi lyssna till en trygg, stabil norrlänning:


Jag hoppas jag inte nämnde att Jonas kandiderar till riksdagen på kryssbar plats. Det vore ju att påverka väljarna.

Vi ses vid valurnorna!

2 kommentarer:

 1. Kan man rösta på SD? Efter att ha genomlidit två partiledardebatter under lika många dagar tror jag att svaret är; att själva målet med valrörelsen är att vi SKA rösta på SD.

  Både Annie Lööf och Stefan Löfven har byggt hela sitt partiledarskap/budskap på avståndstagandet och icke-förhållandet till SD, Jan Björklund har inget annat än EU och samma gamla skolpolitik att bjuda på och är helt beroende av att ha SD att uppröras över och Ulf Kristersson väljer att koncentrera sig på Löfvens SD-anklagelser i stället för att presentera trovärdiga lösningar på de problem som är följden av de sju partiernas totala fixering vid SD.

  Tänk om SD åkte ur riksdagen. Sju partier skulle implodera av innehållslöshet om de skulle tvingas redogöra för vad de kan eller vill göra den kommande mandatperioden, utan att skylla på eller hänvisa till vad SD tvingar dem till.

  Det bes nog en och annan bön just nu .. Gode Gud, gör så att SD blir så stora att vi inte behöver fatta några beslut alldeles själva!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så kan det nog vara.

   Häromdagen såg jag en deckare på TV, där hjältens dotter började umgås med en av de misstänkta. Hjälten insåg att det inte var någon idé att be henne sluta umgås med den misstänkte, då detta hade fått direkt motsatt resultat.

   Är alla sju partiledarna arvoderade av SD, månne?

   Radera