söndag 23 augusti 2015

Hitt' på nåt!Alla i min generation minns nog gamarna ur Djungelboken från sin barndom. Ett gäng ohängda, långhåriga brittiska ynglingar som satt och degade och bad "någon annan" hitta på nåt.

Idag verkar dessa gamar ha spridit sig runt ibland liberala debattörer. I artikel efter artikel beskådar de SDs framväxt och integrationens kollaps och utbrister att "nu måste vi göra något". Den enda sak de glömmer i sina artiklar är att säga något om vad som skall göras. Nog minns vi Bah-Kuhnkes "det här är en viktig fråga"? Eller ta Dilsa Demirbag-Sten i GP, som inleder:
"Det finns en gräns för hur många gånger man kan skriva att det är viktigt att något görs åt samhällsutvecklingen innan orden förlorar mening. Detta något bör omvandlas från ord till handling av "någon". Denna någon kan vara du men också jag."
 För att sedan avsluta med:
"Det är tid att vända sig till andra plattformar och möjligheter att tjäna det samhälle och de krafter som kan bidra till att ge fler människor fri- och rättigheter."

Ok, inte så väldigt konkret det där. Eller kan man tolka det som en ansökan till platsen som ny FP-ledare? Eller att hon ska åka ned till Syrien och slåss mot IS i en kurd-brigad? Vet inte vilket av de två som är farligast. Rätt tunt på förslag, i vart fall.

Anna Dahlberg är desto tydligare i Expressen. Hon föreslår en uppgörelse mellan S&M. Att S kickar ut MP. Och artikeln är full av konkreta förslag:
 • Tillfälliga uppehållstillstånd
 • Samma regler för anhöriginvandring i Sverige som i resten av EU
 • Stoppa svarthandeln med "tappade" pass
 • Snabbspår för säkra länder (dvs omedelbara avslag)
 • Sätta åt de som missbrukar arbetskraftsinvandringsreglerna med slavkontrakt och fejkkontrakt
 • Se över etableringsersättningarna
 • Korrekta åldersbedömningar
 • Sätt åt smugglarna
Man kan tycka mycket om dessa förslag. För eller emot. Man kan ha massor av synpunkter på hur eller om de skall genomföras, och om de ger önskat resultat eller ej. Och det är det som är poängen. När förslagen finns framme offentligt, så kan de diskuteras offentligt, stötas och blötas av statsvetare, forskare, politiker och allmänhet. Såvida inte rasistkortet kastas fram och dödar diskussionen.


När jag nu klankat på andra, för att de inte kommer med konkreta förslag, så kan jag inte själv vara sämre. Dags att lägga mina egna kort på bordet.

Ni har antagligen hört diverse liknelser mellan invandring/integration och avloppshantering. Vilket får invandringens vänner att upprört skälla ut en för att jämföra invandrare med avloppsvatten. Vilket visar att de inte förstår vad en liknelse är. Nåväl, låt mig istället, för att i förväg undvika den kritiken, jämföra med min livgivande morgondusch. Jag har en lite halvtaskig brunn i golvet; av och till blir det stopp. Då måste jag raskt dra ned flödet i duschen, dra några tag med rensbandet, för att sedan när jag ser att vattnet gurglar ned i golvet kunna dra upp strålen på max igen.

Samma mål har ju jag med integrationen. Den funkar dåligt idag; alltså är den ett hinder för en ansenlig invandring. Mitt förslag är alltså:

 1. Dra ned inflödet rejält, genom att införa samma regelverk som genomsnitts-EU. Helt kan inte flödet stoppas, eftersom vi har skrivit på diverse regelverk. Jag vill inte heller stoppa flödet helt; lite ska finnas kvar för att testa hur mottagning och integration fungerar.
 2. Fixa integrationen. Genomför de åtgärder som krävs för att bostäder ska byggas, för att lågutbildade invandrare ska få jobb. Se till att skolorna i förorten ger en fullgod utbildning, i samband med att skolan totalrenoveras i vaken av PISA-buklandningen. Kom till rätta med de som missbrukar arbetskraftsinvandringen. Ge de flyktingar som kommer läkarundersökning, adekvat vård, sysselsättning under väntetiden och en kort men rättssäker utredning. Skicka skyndsamt hem de som befinns uppfylla EU-kriterier.
 3. Mät utfallet. Mät att arbetslösheten faller, att landet saknar "nogo"-zoner, att judar kan gå oantastade i Malmö, att muslimer kan gå oantastade i Vellinge, att kriminella ligor är utraderade.
 4. Vrid på kranen till inflödet, och njut av en dusch välintegrerade invandrare. Fortsätt mäta och styra upp, så att vi inte landar i dagens situation återigen.

Som ni märker så är denna process anpassad i första hand för svenska behov, inte för de behov de som vill flytta till Sverige har. Det är helt avsiktligt. Jag är ju svensk.

Vad gör vi då med de som inte kan komma hit, när miljoner och åter miljoner är på flykt? Enkelt:
 • För de som flyr från krig och förtryck avsätter vi en rejäl portion av vår biståndsbudget på att finansiera de flyktingläger som finns på närmaste säkra plats. Där får flyktingarna en säker hamn medan vi renoverar och trimmar Sveriges integrationsmotor. Att detta är SD-politik, ja det beska pillret får vi för flyktingarnas skull faktiskt svälja med god min.
 • Mycket av biståndet läggs på utveckling av demokrati i U-länder. Det är demokrati och frihandel som i längden kan hjälpa de som försöker ta sig till Europa för att förbättra sin ekonomi.

Så, alla ni politiker som vill att jag skall öppna mitt hjärta: Se först till att visa för mig att integrationen faktiskt fungerar. Då röstar jag på er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar