tisdag 8 september 2015

Öppna gränser? Men visst!

Efter att bilder av ett flyktingbarn spritts i Europa, exploderar Sverige i välvilja gentemot flyktingar. Insamlingar startas, klädpaket förbereds för att skickas ned.

Utmärkt. Som fundamentalistiskt religiös tycker jag det är härligt när människor idkar välgörenhet. Och ur kristdemokratisk synvinkel är ett aktivt civilsamhälle önskvärt.

Men sen kommer vi till hur staten ska agera. Många vill nu att vi (Sverige ensamt? EU? Jultomten?) ska öppna gränserna, och tillåta alla att komma in. Politiker i massor hänger på och gör vågen. Då är det dags att även koppla in hjärnan en stund. Jag vill att de politiker jag väljer in ska se till Sveriges intressen främst. Det gör nämligen alla andra länders politiker. Att vara det enda land som alltid uppoffrar sig blir trist i längden, till sist har vi inga pengar kvar att offra.

En nyckelspelare i politiken är, eller bör i alla fall vara, vår statsminister Stefan Löfven. Hans makt är förvisso inte absolut; han styr Sverige med en minoritetsregering ihop med MP. Vad gäller EU är hans makt begränsad till att ge övriga ledare buffelknuffar. Mycket käbbel lär det bli.

Stefan uppträdde på ett nationssamlande möte anordnat av Grön Ungdom, tydligen så pass samlande att de borgerliga partiledare som anmälde intresse förvägrades talartid. Det är rätt intressant att den partiledare som tydligt står för en reglerad invandring - vilket definitionsmässigt utesluter öppna gränser - inte får ansiktet fullproppat med tomater på ett sådant möte. Tydligen är vår store ledare bra på att uttala vaga plattityder som inte betyder något särskilt. Ett politikerämne!


Men till saken. De öppna gränserna. De har även jag propagerat för. Jag tycker det är oanständigt att vi först gör det omöjligt att lagligt komma in i EU, för att sedan belöna de som bryter emot dessa lagar med PUT. Lagar ska utformas så de belönar de laglydiga. Men, som Anna Dahlberg uttrycker det i Expressen:
"Vi måste förr eller senare välja väg. Vill vi förbli ett ledande flyktingmottagarland måste vi ge människor möjlighet att försörja sig med hjälp av lågkvalificerade och lågavlönade jobb. Alternativet är att omvärdera vår öppenhet."
Nu tror jag inte att låglönejobb är enda vägen. Andra vägar är bidragsberoende eller att staten fyller upp de oanställbaras lön med 80% eller så av lönen upp till kollektivavtalets nivå. Vilket jag inte tror kommer fungera; arbetslinjen kom inte till av en tillfällighet: en välfärdsstat slutar snart existera när utgifterna överstiger intäkterna. Samtidigt har låglönejobben sin egen problematik: de kräver även bostäder av en så låg standard att de med låga löner har råd med boende. Säg hej till kåkstäderna!

Mitt förslag till lösning på öppna gränser är fortfarande flyktingläger, där vi till en rimlig kostnad kan logera människor medan vi sållar krigsflyktingar från ekonomiska migranter, och sedan i ordnad takt föra över konstaterade flyktingar till svenska samhället i den takt vi lyckats förbereda samhället att ta emot nya deltagare. Den som har bättre förslag är välkommen!


Det verkar som om Löfven har lite dubbla budskap. Ena dagen talar han på ett möte för öppna gränser, nästa dag har han med sig en kravlista till EU. Låt mig titta på denna kravlista; den är intressant:
 1. Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.
  Undrar just om Löfven synkat detta med MP? Det skulle ju innebära att till exempel de hundratals människor som just nu fotvandrar genom Danmark till Sverige, enligt Löfven, inte skulle ha någon talan om var de hamnar. Oavsett vilket lands migrationsverk du knackar på hos, så kan EU fördela om dig till Ungern. Huvaligen!
  I och för sig låter ju detta vettigt, att flyktingar ska fördelas jämnt inom EU. Men vad är "jämnt"? Efter folkmängd, yta eller BNP? Jag gissar att chansen för EUs medlemmar att komma överens om hur en sådan tvingande mekanism ska fungera är noll.
 2. Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.Ja, målet i sig kan väl ingen vara emot. Hur detta ska gå till kan dock diskuteras. Man kan hävda att SDs politik att inte släppa en jävel över (Öresunds)bron och istället finansiera flyktingläger i närområdet är det bästa sättet att rädda liv. Man kan hävda att ett brutalt tvärstopp på migrationen över Sahara och Medelhavet enligt Australiens modell är det bästa sättet att rädda liv. Man kan hävda att en massiv insats av svensk trupp på Syriens mark är det bästa sättet att rädda liv.
  Om inte Löfven även talar om hur liv ska räddas, och vilka konsekvenser detta ger för Sverige, så är denna punkt meningslös.
 3. Att alla EUs medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns  och leva upp till asylreglerna.Nu får jag lite gåshud; vibbar av Torbjörn Fälldin under ubåtskrisen. Hör ni vad Löfven säger? EUs medlemsstater ska upprätthålla yttre gränsen. Ungern gör alltså helt rätt enligt Löfven, när de dels håller gränsen och dels hindrar migranter från att fly vidare in i andra länder. Tänk på det, nästa gång ni hör någon skälla på Ungern.
  Han säger även att alla ska leva upp till asylreglerna. Vilket väl får ses som en känga dels åt de som är snålare än reglerna, men även de som är generösare än reglerna. Just nu är nog de gränsstater som har som uppgift att upprätthålla den yttre gränsen inte så glada åt de länder i EUs mitt som säger "kom, kom till ICA nu" till alla flyktingar och därmed skapar ökad press vid gränsen.
 4. Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
  Inte mycket till öppna gränser här. Men jag håller med Löfven. Det är viktigt att vid gränsen till EU ha en effektiv organisation för att dels släppa in krigsflyktingar in i asylsystemet, och att avvisa ekonomiska migranter eller hänvisa dem till arbetskraftsinvandring. Det är också viktigt att asylutredningar får de resurser som krävs för att skyndsamt utreda asylskäl. Köer gynnar varken de sökande eller EU.
 5. Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.Håller jag helt med om, men återigen är frågan: hur? Jag anser att vi ska dra mattan under fötterna på smugglarna, genom att se till att alla som vill ta sig in i EU vet att den som smugglats in omedelbart åker ut igen. Vilket kräver både de legala vägar som alla nu pratar om, och supereffektiva insatser för att skicka hem de som inte får stanna.
 6. Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återanvändandeprogram.Vad syftar Löfven på? Att få invandrare att återvända, är inte det brunfärgad, ondsint SD-hatretorik? Och är det verkligen i EUs intresse att först utbilda invandrare, för att sedan betala dem för att flytta hem? Påminner om när företag betalar sina mest erfarna medarbetare för att sluta.
  Eller syftar Löfven på att de som inte får asyl ska vända hem? Jag håller helt med om den punkten, tycker den är en självklarhet i en reglerad invandringspolitik. Men jag misstänker Löfven kommer få en del problem med MP och sin egen vänsterflygel om han försöker konkretisera den punkten. Någon som minns REVA?
 7. Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.Nej, Stefan, EU är inte problemet här. Svenska Migrationsverket har redan system för "snabb"-behandling från vissa länder. Men till skillnad från andra länder, som tar ett par dagar på sig, så tar di svenske utredarna ett par månader på sig. Problemet verkar rätt lokalt.
 8. Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflyktingar till cirka 100 000.Jomenvisst. Lite pinsamt, tycker jag, att hundratusen blir en kraftig ökning. Vad är antalet idag?
  Dock blir detta ändå inte ett Alexanderhugg. Mängden flyktingar är så oändligt mycket större. Men visst, allt som drar åt rätt håll är bra.
  Bara en varning: kvotflyktingarna väljs ut av FN. En av världens mest korrupta organisationer. Det finns viss risk att de som får komma inte är de fattigaste, utan de med mest förmåga att muta sig till en plats.
 9. Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.
  Jajamen! Men vilka? Snälla Stefan, ska du gå till EU med en lista ska du väl skriva ned några konkreta förslag? Skall man kunna söka asyl vid ambassaderna (vilket Morgan Johansson sagt tvärt nej till tidigare)? Skall man kunna ta ett flyg till Arlanda för att söka asyl där? Vilka är vägarna, och hur breda är de?
  Mitt förslag är, som tidigare, att alla skall kunna söka sig till läger i närområdena, och att alla som kommer in till EU för att söka asyl skickas ned till dessa läger för vidare behandling. Vad är ditt förslag, Stefan?
 10. Att EU behöver en mer aktiv utrikes och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.
  Oj då - ännu ett sånt där brunt SD-förslag. Jag hoppas Arnstad inte ser det här. Men Stefan har ju rätt. EU behöver driva en aktiv militär politik (inom NATO?) för att piska skurkarna till underkastelse. Här får Stefan fundera på hur den feministiska utrikespolitiken, och MP:s ickevåldsförsvar, passar in. EU behöver även hjälpa på plats och i närområdet. En miljard till flyktinglägren ger enormt mycket mer resultat än en miljard till Bert Karlssons flyktingförläggningar i Sverige. Dessa pengar kan Sverige gå före med redan idag, utan att gå vägen via EU. Men visst, ju fler som ger desto mer effekt ger det.

Det är kul att kritisera Stefan Löfven. Låt oss dock ta en stund till att ge honom en stor dos respekt för statsmannaskap istället. I en av de största "öppna hjärtan"-stormarna någonsin så står han upp och säger saker som "håll gränsen", "det är inte du som avgör var du får söka asyl", "bekämpa smugglingen", "säkra länder". Sådant som normalt ses på SvDs och GPs ledarsidor. För det ska han ha vårt stöd och beröm.

Statsminister Löfven ska även ha stöd och beröm för att han vill ha lagliga vägar in till EU, parallellt med att de olagliga vägarna täpps till. Men han ska pressas på vilka dessa lagliga vägar är, och hur han vill hantera de volymer (!) de ger upphov till. Som min son brukar påpeka: det är bara en som kör. Och den som just nu är statsminister, och därmed både får ange färdriktningen och parera de följder som denna tur ger, är Stefan Löfven.

Jag utgår från att en statsminister som reser ned till EU med en lista antingen har förankrat denna lista med sin koalitionspartner och övrig röstboskap i riksdagen, eller har pondus nog att köra över dessa i efterhand. Om det gäller det förra, så hade jag gärna velat vara med och lyssna på diskussionerna med MP. Står verkligen Fridolin bakom dessa krav!? Om det är det senare som gäller, så blir jag orolig. Jag minns hur mästerförhandlare Löfven efter valet kallt räknade med att få med sig ett borgerligt parti i regeringsunderlaget. Och fick nobben.


Men, i vart fall. Samtidigt som varenda dagstidning och hela twitter är överens om att nu ska vi öppna gränserna, så säger vår statsminister tvärtom. Gränsen ska hållas. Resurser till gränskontroll och asylutredningar skall ökas. Vi ska dra igång återanvändar-program. Förvisso ska lagliga vägar utredas, men vi vet mycket väl hur lång tid det lär ta innan EU kommer överens om det.

Det blir spännande framöver.
 


3 kommentarer:

 1. * "permanent och tvingande omfördeling" uppfattade jag som tvingande för staterna, inte migranterna. "omfördelning" betyder kanske pengar? Vi ser att det inte är helt tydligt vad som avses. Intet nytt från regeringen på den punkten altså.
  * "folkmängd, yta eller BNP" - Ja, det kommer minst hundra byråkrater fortfarande att tvista om när jag får barnbarn. (Sonen har inte börjat skolan än.)
  Flera av punkterna verkar direkt utformade för att undergräva SD. Vilket jag inte har det ringaste emot, SD är främst ett onödigt parti. Men var är kritiken från Mp och andra om "bruna" förslag? De har kanske inte läst än, sannolikt är de på Twitter och berättar hur goda de är.

  Jag tror att ditt förslag om flyktingläger "på plats" är det enda som kan fungera i längden: grundläggande säkerhet, korrekt och human "hantering" och hållbart för mottagarländer (både ekonomiskt och opinionsmässigt).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Löfven är ju förvisso känd för att inleda sina mest otydliga besvärjelser med "låt mig vara tydlig...". En omfördelning som tvingar stater dela ut flyktingar mellan sig borde även vara tvingande för flyktingarna. Hur annars hantera en hypotetisk situation där Italien tar emot 100 000 flyktingar som skall delas ut ett par tusen i var EU-land, men alla flyktingarna vill till Tyskland och Sverige?

   Om omfördelning betyder pengar så lär vi båda vara i graven innan det är färdigutrett. Se bara på hur tongångarna går vad gäller att tvinga kommuner ta emot flyktingar (ett rent slag i luften eftersom EBO ändå låter alla flyktingar bosätta sig hos släktingar i Malmö och Södertälje). Att få staten och Sveriges kommuner att enas om lämplig ersättningsnivå är svårt nog; att få alla EUs inhomogena samling stater att enas är närapå omöjligt.

   Radera
 2. Anna Dahlberg verkar inte förstå att journalist idag är ett lågkvalificerat jobb! Men hon har nog tänkt färdigt för länge sedan, numera styr propagandan henne som en autopilot...

  SvaraRadera