söndag 26 februari 2012

Är du liberal, Jan?

Jag börjar tvivla på Björklund. Det började så bra, med katederundervisning, betyg och kadaverdisciplin. Men nu har man förbjudit hemundervisning. En familj har till och med flytt till Åland för att kunna fortsätta undervisa barnen hemma - i övriga Europa är det här nämligen ofta tillåtet.

Men det här rör ju bara en liten spillra udda människor, inte kan det vara något viktigt att ta upp? Aha, så transsexuellas rättigheter är oväsentliga. OK, då vet jag det.

Att vara liberal, Jan, det innebär att låta andra människor göra som de behagar så länge som det inte skadar andra. Och ingen har ännu påstått att de hemundervisade barnen lider någon skada. Att förbjuda beteenden som man inte själv gillar, eller som går på tvärs med de mål man själv har - det är inte liberalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar