onsdag 19 september 2012

Ja till vinstförbud!

Nu har socialdemokraterna i Malmö kommit ut som trotskister, och trotsigt satt upp ett finger emot högerflygeln i partiet genom att besluta sig för att arbeta för ett förbud emot vinster i välfärdsrelaterade företag.

Alldeles ypperligt. Äntligen en mustig, ideologisk kamp istället för den enahanda trianguleringen och tysta leken. Det här är ju ta mig sjutton bättre än löntagarfonderna! Alla de svenskar som idag har sina barn i privata dagis och skolor, som listat sig på privata vårdcentraler, som satt föräldrarna på privata hem, alla som jobbar i dessa företag - hur kommer de rösta nu? Kommer de raskt rösta för att återigen endast ha det gråkommunala alternativet kvar, ett alternativ som dessutom lugnt kan luta sig tillbaka i förvissning om att någon konkurrens inte kommer störa verksamheten? Att frammana vänsterspöket kommer inte bli svårt. Upp till kamp, frihetsvänner!

Så driv gärna det här, malmösossar. Det ni lär åstadkomma är nog närmast ett förbud för vänstern att vinna valet 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar