söndag 9 september 2012

Lite om Forserum

Nej, egentligen tänkte jag inte tala om Forserum. För nog är väl alla vi vettiga människor överens om att när det flyttar in ett gäng människor som ser annorlunda ut och beter sig lite annorlunda, så tar man emot dem med nyfiken vänlighet? Och inte med misstänksamhet, avoghet och stenkastning. Man bjuder in dem på kaffe och kaka, inte på pungspark.

OK, låt oss vara överens om det. Att så bör alla anständiga människor bete sig, till och med outbildade plattnackar i Småland.

Då blir det förtvivlat svårt för mig att förstå hur gräddan av vår politiska elit, ledamoterna i riksdagen, beter sig. Till riksdagen kom det för ett tag sedan en grupp människor som såg annorlunda ut, och betedde sig annorlunda. De gick emellanåt i folkdräkt, hade nördiga glasögon, talade en underlig sydsvensk dialekt, och hade lite annan kulturell bakgrund som yttrade sig i lite aparta åsikter.

Vad gjorde då ledamoterna? Välkomnade och bjöd in till kaffe och kaka? Knappast. Tvärtom, de gjorde sitt bästa för att som goda fariséer offentligt distansera sig ifrån syndarna. Dela kopiator med de spetälska var helt otänkbart.

Alltså, helt enkelt: den dag vår riksdag beter sig som folk, kan vi begära av vanligt folk att bete sig som folk. Tills dess kommer de bete sig som riksdagsledamoter.

1 kommentar: