söndag 29 januari 2012

Och nu då?

Häromveckan bjöd Böhlmark in den moderata bloggkretsens motsvarighet till Hells Angels att fundera över framtida moderat politik. Nåväl. Även vi perifera och perfida hangarounds får väl bidra. Och här är mitt bidrag, ett enkelt litet ord som en gång gjorde att jag gick med i Moderat SkolUngdom:

Frihet

Några bra steg för mer frihet har tagits sedan lönknyckarfondernas 70-tal. Skatten har sänkts, så jag kan bestämma över mer av min lön. Privata TV-kanaler, daghem, skolor och sjukhus är tillåtna. Bra så, men dessa reformer måste försvaras. Det får inte bli så att en socialistisk regering kan spruta ur sig återställare snabbt som Juholtska oneliners. Istället skall det parti som går till val på att vrida frihetens klocka bakåt raskt märka att väljarna sviker.

Vårdhemsskandalerna är inte bra för friheten. Frihetens belackare utnyttjar det för att vifta med förbud. Lämplig åtgärd? Inte att lägga locket på, förstås. Vrid istället argumenten ur händerna på våra motståndare. Se till att ålderdomshem inspekteras av en oberoende instans. Kan vi ha hälsoinspektörer i varenda gatukök, kan vi ha det på hemmet. Gör privata aktörer gigantiska vinster när de erbjuder samma service som kommunen? Se då till att förbättra den kommunala verksamheten, lär av de privata, och sänk sedan ersättningen. Så vinner vi alla.

Fria skolor är också hotade. Rapporter om glädjebetyg och segregering börjar dyka upp i media. Se till att snabbt som tusan få bort glädjebetygen. Inspektioner, centrala prov, kanske till och med studentexamen. Påpeka friskolans positiva roll i kampen emot segregering: I Malmö bygger S-styret nya skolor i populära innerstadsområden, som Rosengårdsföräldrar kan söka sig till. Förr i tiden gällde principen att bor du i Rosengård så tyvärr, då går du också i skola där. Friskolor bekämpar alltså segregationen!

Med frihet menar jag individens frihet, inte överhetens. Moderaterna bör leda fälttåget bort från övervakarstaten. Skrota FRA. Höj ropet för ett fritt, oberoende Internet.

Frihet förutsätter att man slipper invasion. Försvarspolitiken är sorgligt eftersatt i Moderaterna idag. Dags att känna en bris i nacken från det kalla kriget. Antingen höja försvarsanslagen rejält, eller gå med i Nato. Liksom på 60-talet kommer fienden österifrån; lika bra att säga det högt.

Frihet är att kunna röra sig över gränserna, utan att kpist-beväpnade män i uniform frågar vad man har här att göra. Fri invandring! Invandringen är ockå under attack. Återigen, vrid vapnen ur motståndarnas händer. Arbetslinjen är här ett bra grepp, för det vidare. Jämna miljonprogrammen med marken, och bygg upp människovärdiga stadsdelar. Ställ krav på goda kunskaper i svenska - men se för tusan till att handahålla en bra utbildning också!


Sen finns lite klassiska vänsterfriheter, som det nya arbetarepartiet borde kunna triangulera. För att parafrasera Göran Persson: den som inte har någon bostad är inte fri. Att som ung varken kunna hitta jobb eller bostad måste vara ett elände. Låt oss åtgärda det. Kombinationen av en skola som tar yrkesutbildning på allvar, arbetslinjen, samt en bostadspolitik som låter de hårda, kalla marknadskrafterna fixa fram de bostäder folk vill ha borde ge resultat efter någon mandatperiod eller två.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar