söndag 7 augusti 2011

Lite om friskolor

En ideologisk skiljelinje mellan höger och vänster går i synen på friskolor. För några veckor sedan skrev några SSU-are om att friskolor borde avskaffas. Deras skäl var bland annat:
  1. Friskolor drivs av elaka kapitalister som erbjuder undermåliga skolor där det snålas på allt. Eftersom barn far illa i sådana skolor så bör dessa skolor förbjudas.
  2. Friskolor segregerar; rika välutbildade föräldrar väljer friskolor till sina barn och kvar blir de underpriviligierade.
Med tanke på vad jag tidigare sagt och tänkt om segregering låter ju det andra argumentet allvarligt. Men de två ovanstående argumenten utesluter faktiskt varandra. Om friskolorna är så usla som punkt 1 anger, så kommer inte de engagerade akademikerföräldrarna att välja dem. Och därmed försvinner risken för segregation.
Sen kan man undra om artikelförfattarna någonsin arbetat i den privata sektorn. Jag har själv jobbat på mindre konsultbolag. Eftersom konkurrensen innebar en strid på kniven för att få vinst, så fick man se till att snåla in på allt onödigt och vara kreativ. Finns det ett kommunalt bibliotek ett kvarter bort, så kanske det är onödigt att bygga upp ett halvtaskigt skolbibliotek. Ligger skolan i centrum, så kan lunchkuponger till närliggande restauranger vara bättre än att skapa en egen matsal. Denna kreativitet skall inte stävjas, istället bör den spridas till den kommunala skolan.

Men skapar då inte bra friskolor segregation, när engagerade föräldrar väljer skolor åt sina barn och lämnar arbetarkidsen i slummen. Nja. Tycker man så så gör man ogenomtänkta angrepp på två kategorier:
  • Jaha, och varför skulle arbetarföräldrar vara mer benägna att skita i sina barns framtid? Tror ni att bara akademiker kan tänka på annat än tipsextra och en hela renat?
  • Vad säger att de kommunala skolorna håller låg kvalitet? En poäng med den konkurrens som friskolorna ger är att de kommunala skolorna kan inte bli hur usla som helst. För då får de knappt några elever, och då läggs de ned snabbt som ögat av kostnadskänsliga kommunalpolitiker. Målet md den konkurrens friskolorna ger är att även kommunala skolor är såpass bra att den som väljer en skola på måfå skall ha en väldigt liten risk att välja en riktigt dålig skola.
Sen bör man även, som socialdemokrat, tänka på de dära mänskliga rättigheterna som FN hittat på. För visst gillar väl socialdemokratin FN? Ett utdrag ur artikel 26:
"3: Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar."
Där stod alltså inte en rad om skolpedagoger eller kommunalpolitiker. Föräldrarna. Det är därför vi har friskolor.

Även från liberalt håll kommer kritik mot friskolor, att de driver upp betygsinflationen. Visst, det är ett reellt problem. I Lund finns flera skolor som har förvånansvärt höga betygsmedel, även jämfört med centralproven. Och nej, de är inte alla friskolor.
Men är lösningen verkligen att förbjuda friskolorna. Låt oss gå in på en liknelse. Sverige dräller av privata restauranger, från korvhak till lyxkrogar. Att laga mat till någon är inte en lek. Mat kan döda. Många har dött av matförgiftning. Bör man därav dra slutsatsen att privata restauranger bör förbjudas, och mat endast erbjudas på kommunala bespisningar?
Givetvis inte. Istället skapar man livsmedelsinspektörer, som tar de värsta grisarna av banan. På samma sätt kan man hantera friskolor: genom inspektioner, förelägganden och uppföljningar. Och bakvägen får vi i högern in mer skriftliga prov och betyg i skolan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar